Meme Anomalileri ve Meme Asimetrileri

  Bazı bayanlarda memeler birbirinden oldukça farklı boyutta veya anormal şekilde olabilir. Farklı büyüklükteki memeleri büyük olanı küçülterek veya küçük olanı büyüterek, ya da ikisine de farklı oranlarda büyütme veya küçültme işlemi uygulayarak benzer boyuta ve şekle getirmek mümkündür. Anormal şekilli memelerin çoğu tıp dilinde tuberöz meme denilen gruba girer. Bu bozukluk bir veya iki memeyi birden ilgilendirebilir. Memeler genellikle küçük, meme başı geniş ve kabarık görünümlü, memenin kendisi ve vucutla birleştiği taban dardır. Tuberöz memelerin tedavisi için meme tabanının genişletilmesi, meme başının küçültülmesi ve memelerin protezle büyütülmesi işlemleri tek ameliyatla yapılır. Ameliyatın izi meme ucu çevresindedir ve ameliyat sonrası dönem meme büyütme ameliyatındaki gibidir.