Meme Kanseri Video
 

Meme Yapımı (Meme Rekonstrüksiyonu)

Meme kanseri nedeniyle memelerinden birisi veya her ikisi de alınmış hastalarda yeniden meme yapılması mümkündür. Günümüzde bu tür ameliyatlarla aslına çok yakın şekilde memeler yapılabilmektedir. Genellikle tercih edilen zamanlama memenin alındığı ameliyat sırasında yeni memenin de yapılmasıdır. Bunun için meme kanseri tanısı konulduğunda hastalığınızı tedavi edecek olan genel cerrahi uzmanı ile aynı ameliyatta memenizin tekrar yapılmasını istediğinizi konuşmanızda yarar vardır. Hastaların büyük çoğunluğunda aynı zamanda meme yapılmasının meme kanseri tedavisine olumsuz bir etkisi olmadığı bilinmektedir. Memenin yeniden yapılması plastik cerrahların uzmanlık alanında olduğu için bu işlemin genel cerrah tarafından değil, deneyimli bir plastik cerrahi uzmanı tarafından yapılması gereklidir. Meme ameliyatı öncesi plastik cerrahi uzmanı ile genel cerrahi uzmanı bir araya gelerek ameliyatı birlikte planlarlarsa ameliyatı kolaylaştıracak ve daha iyi sonuç alınmasına imkan verecek önlemler alınabilir. Bu mümkün olmazsa meme yapılması ameliyatı daha sonra da yapılabilir.
Meme yapımı (meme rekonstrüksiyonu) için başlıca iki yöntem kullanılmaktadır. Memeyi vucut dokularından yapmak veya meme bölgesine yerleştirilecek bir protezden yararlanmak.
Doğrudan meme protezi ile meme yapımı: Hasta açısından en az zahmetli, en kolay, dolayısı ile en çok tercih edilebilecek yöntemdir. Bu yöntem ancak meme alıması sırasında uygulanabilir. Çünkü meme alındıktan sonra geçen zaman içinde meme bölgesindeki dokular büzüşerek protezin düzgün bir şekilde doğrudan yerleştirilmesine izin vermez hale gelir. Bu ameliyatın yapılabilmesi için ayrıca meme alınırken yeterli miktarda meme derisinin geride bırakılmış olması da gerekir ki, meme kanseri çok ileri evrede olmayan hastalarda, plastik cerrahın da ameliyat öncesi planlamaya katılması ile bu şart yerine getirilebilir. Dikkati çekmek isterim ki bu ameliyat hasta açısından kolay olmakla birlikte hekim açısından basitçe içeriye bir protez konulmasından daha karmaşık ve ustalık isteyen bir işlemdir, ve mutlaka deneyimli bir plastik cerrahi uzmanınca gerçekleştirilmelidir. Doğrudan protezle yapılan memeler çok büyük yapılamadığından eğer karşı taraf meme büyükse en iyi estetik sonuç için diğer memenin de aynı ameliyatta küçültülmesi veya sarkıksa toparlanması yararlı olabilir.